FJ-620

  • Pump station FJ-620  with RV-6 and ZDF-11B5

    Помпена станция FJ-620 с RV-6 и ZDF-11B5

    Стандартната помпена станция FJ-620 е почистващо оборудване за получаване на висок вакуум.
    Такова оборудване е система за получаване на вакуум, възприемаща принципа на вакуум, и се състои от механична помпа и молекулна помпа. Той се отличава с бързо стартиране, висок вакуум, малко замърсяване с масло, лесна работа и т.н. Оборудването се състои специално от нестандартна рамка, механична помпа и тръбопроводи, системи за електрическо управление, управление за защита от водно охлаждане и др