FJ-700

  • Pump station FJ-700, water cooling with Mechanical pump and Vacuum guages

    Помпена станция FJ-700, водно охлаждане с механична помпа и вакууми

    Помпената станция FJ-700 е почистващо оборудване за получаване на висок вакуум.
    Такова оборудване е система за получаване на вакуум, възприемаща принципа на вакуум, и се състои от механична помпа и молекулна помпа. Той се отличава с бързо стартиране, висок вакуум, малко замърсяване с масло, лесна работа и т.н. Оборудването е специално съставено от нестандартна рамка, механична помпа и тръбопроводи, системи за електрическо управление, управление за защита от водно охлаждане и др.