ZDF-62B5

  • Compound Vacuum Gauge, ZDF-62B5, 10E5 to 10E-7 Pa, 6 loops, Rs485

    Съставен вакууммер, ZDF-62B5, 10E5 до 10E-7 Pa, 6 контура, Rs485

    Модел ZDF-62B5 комбиниран вакуумметър се състои от 2 комплекта измервателни единици с нисък вакуум и 1 комплект измервателни единици с висок вакуум. Една единица манометър на съпротивление (RG 2) се използва за постигане на измерването (1,0 × 10E5Pa1,0 × 10E-7Pa) независимо, единицата за манометър на съпротивление (RG1), комбинирана с йонизационен манометър, като съставна единица, трябва да постигне непрекъснат контрол и измерване (1 × 10E51 × 10E-7Pa).