ZQJ-3200

  • Helium Leak Detector, ZQJ-3200, Min rate 5*1E-13, Display 5E-13 to 1E-1

    Детектор за изтичане на хелий, ZQJ-3200, минимална скорост 5*1E-13, дисплей 5E-13 до 1E-1

    При вакуумния метод изпитваният газ се издухва към стената на вакуумираната проба от атмосферата. Той влиза в пробата при течове и се подава към детектора за течове. Пробата трябва да е устойчива на вакуумно налягане. Преминават се етапите на чувствителност GROSS —FINE — ULTRA. Границата на откриване е по -ниска, отколкото при метода на смъркане. Концентрацията на хелий при теча трябва да бъде известна, за да се определи количеството на теча. Състоянието на равновесие трябва да се изчака.